Indeling – Tijden Halve Finale Trio 2022-2023

Op 10 en 11 mei zijn de laatste (reguliere) games gespeeld en is bekend geworden welke teams mogen strijden om het verenigingskampioenschap 2022/2023 bij de Trio’s.

Op 24 mei (halve finale) en 25 mei (finale) zullen de laatste games worden gegooid en zullen we weten wie onze kampioen is geworden.
De 3 league kampioenen alsmede de twee periodekampioen met de hoogste pinfall hebben zich rechtstreeks geplaatst.

De overige (10) periodekampioenen zullen 24 mei strijden om een plaatsje in de finale op 25 mei, de beste 5 mogen daar de strijd aangaan met de teams welke rechtstreeks zijn geplaatst.

Onderstaand overzicht geeft de teams weer welke zullen strijden om het kampioenschap, in dit overzicht is rekening gehouden met de teams die zich hebben afgemeld.

Direct geplaatst voor de finale op Donderdag 25 mei

Topsport
The Playmates
Best for Last
Bowling Spijkenisse
Mad House

Geplaatst voor de HALVE finale op Woensdag 24 mei

Split Happens
Worp Perfect
Pinfall
3R
The Family
Strike Ijzers
The Muppets
Pinschuivers
Friends
120 Gemiddeld

De wedstrijden zullen om 19:00 uur starten, ingooien vanaf 18:45 uur.

Willen jullie rekening houden met o.a. onderstaande artikelen uit ons regelement!

Spelers mogen slechts uitkomen in één team tijdens de finale en halve finale. Als een speler in meerdere teams actief is dient die vooraf te bepalen voor welk team hij of zij uitkomt.
Indien een team vanuit de halve finale niet doorgaat naar de finale kan de speler dus niet meer opteren voor een ander team dat wel geplaatst is voor de finale.
Voor het seizoen 22/23 zal het bestuur coulant omgaan met deze (al langer bestaande) regel, voorstellen tot aanpassingen voor de komende seizoenen kan men kenbaar maken bij het bestuur EN inbrengen bij de volgende ledenvergadering.

Het is alleen toegestaan om met een compleet team de halve/finale te spelen. Blindscores zijn niet toegestaan, in voorkomende gevallen kan het betreffende team niet deelnemen aan de finale dan wel halve finale.

Spelers welke minder dan 36 games hebben gespeeld  voor het betreffende team kunnen in principe niet deelnemen aan de halve finale of finale.

Het bestuur kan hier (net als andere jaren) echter dispensatie verlenen, jullie worden vriendelijk verzocht dit tijdelijk aan te vragen.