Wist u datjes

Wist u ……………………………..

  • Dat teams niet zo maar kunnen verwachten dat op een speelavond een nieuwe speler bij het team geplaatst kan worden die dan ook nog direct moet meespelen. Om dit foutloos te kunnen doen heeft Wedstrijdzaken meer tijd nodig. De ene week opgeven is de andere week kunnen meespelen!!
  • Dat alle leaguebesturen van de BVS voor 90% uit Bestuursleden bestaan die dit naast hun taak als bestuurslid uitvoeren omdat er bijna geen leden te vinden zijn die dit van hen overnemen
  • Dat als er geen leaguebestuursleden bijkomen het in de toekomst zou kunnen gebeuren dat leagues gaan vervallen
  • Dat leaguebesturen het recht hebben om na hun league deze direct uit te zetten zodra de laatste speler heeft gegooid, zodat de scores verwerkt kunnen worden in het systeem
  • Dat dit zeer zeker gebeurt indien de league al door wat voor omstandigheden dan ook is uitgelopen en de volgende league al staat te trappelen om te beginnen
  • Dat het leaguebestuur niet van ongenuanceerde uitspraken van spelers is gediend indien het bovenstaande zich voordoet omdat men naar zeggen “de scores nog niet op de scorelijst of in hun eigen statistieken heeft vermeld”.
  • Dat dit vaak te wijten is aan hun eigen snelheid
  • Dat de scores sneller zijn verwerkt en geprint dan dat de spelers hun schoenen en bal hebben opgeruimd en de scores dus altijd bij de wedstrijdtafel overgenomen kunnen worden vanaf het overzicht.
  • Dat het Bestuur tot nog toe uiterst tevreden is over het nieuwe scoreverwerkingssysteem BLS
  • Dat er nog wel enkele vragen over BLS leven maar dat die op termijn ongetwijfeld zullen worden beantwoord.