Voorlopige stand van zaken teams 2020-2021

Onderstaand overzicht is een voorlopig overzicht omdat de definitieve inschrijving dit seizoen pas op 5, 6 en 7 mei begint tegelijkertijd met de betaling van de NBF- en BVS-contributie. Het geeft echter wel een beeld van hoe de vlag ervoor staat en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over het opsplitsen/veranderen van leagues. De teams van de Dinsdag-laat hebben aangegeven met 6 teams door te willen gaan en geen dubbelteams te willen vormen. U ziet dat er nog voldoende plek is voor 2 vijfmansteams op de dinsdag-vroeg en 4 trioteams op de dinsdag-laat, dus als u met uw vrienden/familie nieuwe teams wilt vormen is er ruime gelegenheid. Wijzigingen op onderstaand overzicht dienen doorgegeven te worden aan Melissa of Nico.

Naar aanleiding van de binnengekomen informatieformulieren zullen de leagues in het seizoen 2020-2021 als volgt worden ingedeeld:

  Dinsdag Vroeg Dinsdag Laat Woensdag Donderdag Vroeg Donderdag Laat
1 Bowling Spijkenisse Top Secret WDMW Family Peter Dekker
2 Despreado’s 120 gem. Pindestroyers Barnfjell Spare Ribs
3 Gewoon Wij Pinaction Worp Perfect Muppets Best For Last
4 Pinhitters ECT 2 Spetters Beren Spijkenisse Pinstones
5 Lyon Pins ECT 1 Bowbusters RES X-Spares Mad House
6 Dirty Strikes 3R Rijschool Rijshouwer Just 4 Fun ECT 3
7 The Playmates   Decohome Bowljelais Primeur Pinschuivers
8 Paint It Black   Pinfall Biergootjes Brookies
9     Rollerballs Strike IJzers Crazy Pins
10     Missers Dropshot Friends