Nieuw huisleaguereglement

Tijdens de ALV van 25 oktober 2019 is het nieuwe Huisleaguereglement besproken en goedgekeurd. Gelet op het geringe aantal aanwezigen tijdens deze ALV heeft het Bestuur besloten om het Huisleaguereglement van 25-10-2019 ook op de website te plaatsen en zodoende alle leden van de BVS tot en met 31 december 2019 de gelegenheid te geven commentaar hierop te leveren. Na 31 december 2019 zal dit Huisleaguereglement van kracht zijn en zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Huisleaguereglement