NBF Contributie 2019-2020

Beste leden van de BVS,

Zoals ongetwijfeld bij jullie bekend zal zijn heeft de NBF-Bondsvergadering 2018, destijds besloten dat het lidmaatschap van de NBF in totaal met € 10,- dient te stijgen om de noodlijdende NBF de winter door te helpen. De stijging zal echter wel gefaseerd gebeuren, te weten € 5,- per 1-9-2019 en € 5,- per 1-9-2020.

Het NBF lidmaatschapstarief per 1-9-2019 zal daarom als volgt zijn:

Jeugd                                    € 25,50

Senioren 18-21                 € 30,65

Senioren 22-64                 € 35,75

Senioren 65 en ouder    € 30,65

Dubbellidmaatschap     € 10,25

Ledenpas                            € 5,10

Op 7, 8 en 9 mei 2019 zal het Bestuur zoals al jaren te doen gebruikelijk, weer aanwezig zijn in de Bowling om de teams voor het seizoen 2019-2020 in te schrijven en de Verenigingscontributie en de NBF-contributie per geheel team contant en gepast te innen. De inschrijfformulieren voor dit nieuwe seizoen zullen binnenkort aan de teamcaptains worden uitgedeeld. Pinnen is NIET mogelijk. De teamcaptains worden dringend verzocht de te innen bedragen ruim van tevoren bij hun teamleden te incasseren en dit niet op 7,8 of 9 mei te laten aankomen.