Hoogtepunten ALV 2019-2020

Allen,

Vrijdag 25 oktober was weer de jaarlijkse ALV. Ondanks dat het bestuur er elk jaar weer alles aan doet om een hoge opkomst te krijgen waren er maar weer 13 van de 190 leden op de vergadering aanwezig. Hieronder kunt u de hoogtepunten van de vergadering lezen.

Ø  Opkomst ALV weer schrikbarend laag. 13 leden (excl Bestuur) hadden de moeite genomen om te komen.

Ø  Besluit genomen om de ALV in de toekomst anders in te richten

Ø  Een aantal storende fouten in het Jaarverslag zal worden hersteld

Ø  Bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid

Ø  Arie van Duin is gekozen als bestuurslid (2e penningmeester)

Ø  Joke stopt met haar werkzaamheden als penningmeester aan het einde seizoen 2019-2020

Ø  Nico, Joke en Melvin worden herkozen

Ø  Wederom geen nieuwe kascontrolecommissie. Ina en Jan gaan door

Ø  Besluit genomen om, indien in het voorjaar van 2020 na inventarisatie blijkt dat het aantal teams binnen de leagues drastisch gaat teruglopen, zonder eerst de toestemming van de ALV af te wachten de speelwijze in het volgende seizoen te kunnen veranderen. Bijvoorbeeld de 5-mans om te bouwen naar een 4-mans of een trio of de trioleagues om te bouwen naar een doubleleague. Dit zal alleen in uiterste noodzaak gebeuren!

Ø  Huisleaguereglement wordt met aanpassingen goedgekeurd. Zal ter commentaar tot 1-1-2020 op de website geplaatst worden

Ø  Nieuwe scoreprogramma BLS werkt naar behoren. Lopende seizoen zal gebruikt worden om nog enkele aanpassingen te doen.

Ø  Website Jeugd zal worden geactiveerd

Ø  Door Bestuur is verzuimd aandacht te geven aan het feit dat Fabiana Walmsley-Peters de Dag der Kampioenen heeft gewonnen. Excuses daarvoor

Ø  Het Spijkenisse Opentoernooi tijdens de Pinksteren zal nieuw leven worden ingeblazen door Ronald en Giovanni Rotmans. Het Bestuur juicht dit initiatief toe.