Belangrijke update in verband met Corona virus

Leden van de BVS,

Onderstaande e-mail mbt het opschorten van de speelavonden, heeft het Bestuur op 13 maart aan alle teamcaptains verzonden. Omdat we er niet van overtuigd zijn dat men dit ook daadwerkelijk aan de spelers van hun team heeft doorgegeven, plaatsen we deze mail ook nog op de website.

Beste teamcaptains,

 in navolging van het advies van 12 maart van NOC-NSF en de NBF om tot 1 april a.s. geen bowlingactiviteiten te organiseren in verband met het Coronavirus, heeft het Bestuur van de BVS in goed overleg met het Bowlinghuis, besloten dit advies op te volgen. Concreet houdt dit voor de BVS in dat alle leagues voorlopig tot 1 april komen te vervallen.

 Het gaat hierbij om:

Dinsdag 17, 24 en 31 maart (speelweken 27,28 en 29)

Woensdag 18 en 25 maart (speelweken 27 en 28)

Donderdag 19 en 26 maart (speelweken 27 en 28)

Zaterdag (jeugd) 14, 21 en 28 maart (speelweken 26, 27 en 28)

 De consequentie hiervan is wel dat de vervallen speeldagen aan het einde van de competitie (12,13 en 14 mei) in principe zullen moeten worden ingehaald. Vooralsnog zal dit weinig problemen opleveren denken we, maar indien onverhoopt nog meer speeldagen komen te vervallen na 1 april zullen er andere maatregelen genomen moeten gaan worden in plaats van opschuiven, omdat de vakantieperiode dan gaat aanbreken en veel leden andere plannen hebben dan bowlen.

 Na 1 april leven we weer in een andere werkelijkheid en moeten maar afwachten hoe de vlag er dan bij hangt.

 Het Bestuur verzoekt u het bovenstaande aan uw teamleden door te geven zodat alle leden van de BVS hiervan op de hoogte zijn.

Verdere berichtgeving vanuit het Bestuur zal ook via mail aan de teamcaptains gebeuren.

 Met vriendelijke groeten

Namens het Bestuur van de Bowling Vereniging Spijkenisse

 Nico Waard

(voorzitter)