Samenstelling Teams seizoen 2018-2019 per 1 juli 2018

Allen,

Naar aanleiding van de inschrijving/inning contributie is de onderstaande
indeling van de leagues tot stand gekomen. Middels deze indeling gaan we
half augustus de teams met de spelers invoeren in de computer zodat we begin
september met het nieuwe seizoen kunnen starten. Mochten er onverhoopt toch
nog wijzigingen moeten plaatsvinden dan verzoeken we u dit per omgaande
bekend te maken aan Melissa of Nico. Na 15 augustus zijn wijzigingen niet
meer mogelijk!.

Dinsdag Vroeg

Dinsdag Laat

Woensdag

Donderdag Vroeg

Donderdag Laat