Notulen ALV 2018-2019

Allen,

op vrijdag 2 november 2018 werd onder grote belangstelling (6 hele leden) de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Toch wel een prestatie als u zich bedenkt dat wij 191 leden in de vereniging hebben!

Ons langst nog spelende lid Ina Warendorff was zoals ieder jaar ook op de vergadering afgekomen ondanks de moeilijke periode waar zij momenteel in zit en het bestuur heeft haar dan ook extra in het zonnetje gezet door een mooi bloemstuk te overhandigen. Melvin van vliet, Ronald Rotmans en Danielle de Roodt zijn dit seizoen benoemd tot lid van verdienste en Melissa Sorber  is benoemd tot erelid. Alle vier kregen zijn ook een mooi bloemstuk en een bijbehorende lito in ontvangst. Tijdens deze vergadering zijn er verder geen grote punten behandeld. De notulen van de ALV kunt u hieronder inzien.

Wij hopen als bestuur dat er volgend seizoen meer leden de moeite nemen om naar de ALV te komen gezien wij er toch veel tijd in steken om alle stukken aan te leveren.

Notulen ALV