NBF contributie 2018-2019

Tijdens het innen van Bvs- en Nbf-contributie afgelopen mei, heeft het bestuur een vergissing begaan door verkeerde bedragen voor het NBF-lidmaatschap te innen. Zoals gebruikelijk worden in april de nieuwe contributiebedragen voor het volgend seizoen bij de NBF opgevraagd en deze worden vervolgens in mei geïnd onder de leden. De bedragen die het bestuur destijds heeft op gekregen blijken in juni echter door de NBF naar beneden te zijn bijgesteld zonder enige vorm van communicatie. Het bestuur wist hier dus niets van tot het moment dat wij deze maand van de NBF de totaalrekening van de NBF-contributie seizoen 2018-2019 kregen. Het verschil is centenwerk, namelijk

Jeugd…………………….20,65……………….wordt 20,50

Senioren 18-21………25,80……………….wordt 25,65

Senioren 22-64………30,95……………….wordt 30,75

Senioren 65+……..….25,80……………….wordt 25,65

We vinden het toch wel zo netjes om onze leden daarvan op de hoogte stellen. Mochten er leden zijn die het verschil tussen het geïnde bedrag en het daadwerkelijke bedrag wat wij afdragen aan de NBF, terug willen hebben dan verzoeken we u dit even kenbaar te maken bij ons en dan zorgen wij dat u dat terugkrijgt.

Het bestuur BVS